טל': 03-6090234
פקס: 03-6090799
נייד: 053-2000520
עורכי דין
צור קשר

  שם *

  דואר אלקטרוני *

  טל'

  ההודעה


  גילוי מרצון

  ישראלים שיש להם הכנסות לא מדווחות בישראל או בחו"ל עשויים להיות חשופים להליך משפטי פליל בגין עבירת מס. גילוי מרצון הוא מושג המתייחס לדיווח יזום לרשויות המס על הכנסות מחוץ לגבולות המדינה או כל הכנסות שלא מדווחות לרשויות המס בישראל.

  הליך גילוי מרצון נועד לעודד אותם ישראלים, שביצעו עבירות מסים על פני שנים רבות בין אם ביודעין ובין אם לאו ומאפשר להם לדווח על כל הכנסותיהם, לשלם את המס המגיע תוך הבטחה מראש של רשויות המס, כי לא יינקטו הליכים פליליים כנגד אותונישום/ישראלי.

  בשנים האחרונות קבל הליך הגילוי הרצון תהודה תקשורתית גדולה גם בשל הרצון הרב של רשויות המס להגדיל בדרך זו את הכנסות המדינה ממיסים וכחלק מתפיסה כוללת של מאבק בהון השחור.

  בשנים האחרונות (בעיקר בשל המאמצים הרבים שהשקיע הממשל האמריקאי), נחסמו כמעט לחלוטין מקלטי המס.

  ("FATCA ("Foreign Account Tax Compliance Act הינו החוק אשר חוקק בארה"ב בשנת 2010 ואשר במסגרתו , הטיל חובות על בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים, היושבים מחוץ לארה"ב, לדווח לממשל האמריקאי לגבי חשבונות של אזרחים אמריקאים המתנהלים אצלם.

  לאחר הצטרפותה של שוויץ לדיווח חשבונות הבנק הזרים בשטחה לארה"ב, נסדקה למעשה הלבנה האחרונה (והמשמעותית) בחומת החיסיון הבנקאי שהיה מוסד בנקאי ידוע בשוויץ ואחריה כמעט ולא נותרו מקומות מסתור ומקלטי מס .

  אותו רעיון אומץ על ידי רשות המיסים הישראלית אשר הצטרפה או נמצאת בהליכים מתקדמים לכניסה לאמנה וכבר מחזיקה בידה מידע רב שהצטבר אודות ישראלים רבים אשר מחזיקים בחשבונות בנקים בחו"ל והחלופה של גילוי מרצון, גם אם כרוכה בתשלום מסים כבדים, ייתכן ועדיפה על פני הסיכון של חקירה פלילית על ידי רשויות המס.

  בחודש ספטמבר 2014 הודיעה רשות המיסים, על נוהל חדש של הליך גילוי מרצון חדש, על מנת לתת הזדמנות נוספת לאנשים שלא דיווחו בתוכנית לגילוי מרצון שהציעה הרשות בנובמבר 2011. הנוהל עצמו מפורסם באתר רשות המיסים והינו נגיש לכל אדם.
  כלל גילוי מרצון ניתן רק למי שלא נפתחה נגדו כל חקירה או לא הועבר בעניינו כל מידע.

  משרדנו ערוך להגיש בקשות לגילוי מרצון, בין אם מדובר ביחס לכנסות בישראל או בחו"ל .

  בעניין זה חשיבות רבה היא להחסות את פרטי "המגלה מרצון" עד בדיקת רשות המיסים ואור ירוק ממנה כי ניתן יהיה לקבל תמורת מסירת המידע הבטחה לאי נקיטת הליכים פליליים, אחרת יעמיד עצמו המגלה מרצון לסיכון של הפללה עצמית .

  רשות המיסים מגבירה את המאבק בהון השחור מחשבונות בנק בחו״ל

  נוהל גילוי מרצון אנונימי – הוראת שעה 11/2014