טל': 03-6090234
פקס: 03-6090799
נייד: 053-2000520
עורכי דין
צור קשר

  שם *

  דואר אלקטרוני *

  טל'

  ההודעה


  פסיקה חדשה (03-2014) הקובעת כי בשלב ההשגה יוצגו כל הטיעונים וכל המסמכים ע"י שני הצדדים

  ישנה החמרה בגישת בתי המשפט בכל האמור בהעלאת טענות ומסמכים בערעורי מס, שלא הועלו בשלבי ההשגה. לאחרונה, ניתנה החלטה נוספת בסוגיה זו (6.3.2014) של בית משפט העליון ברע"א 777/14 יורם ליבוביץ וי.ליבוביץ בע"מ נ' פקיד שומה גוש דן
  ובו לא התיר בית המשפט בקשת נישום להגיש חוות דעת של שמאי מומחה ביחס לשווי מוניטין, רק משום שחוות הדעת לא הוגשה בשלבי ההשגה.
  פועל יוצא של החלטה זו כי הנישום חייב להציג את כל טענותיו וכל המסמכים הרלבנטיים נשוא השומה כבר בשלב ההשגה ומשלא עשה כן, הוא לא יורשה לעשות זאת בשלבי הערעור בבית המשפט ככל שההליך יגיע לבית המשפט המחוזי.
  למעשה, בתי המשפט החלו לראות בהליך ההשגה, כהליך מעין משפטי, אשר בו על הצדדים להתנהל כשם שמתנהלים לפי סדרי הדין האזרחיים לרבות הליכי גילוי נרחבים. עפ"י עמדת בית המשפט, ערעור המס המוגש לפתחו במידה וההשגה מוצתה ונדחתה, הינו בבחינת ערעור בלבד על אותה החלטה שדחתה את השגת הנישום או העוסק ואין לדון בטענות חדשות ן/או להתייחס למסמכים חדשים שלא הוצגו בשלב ההשגה.

  בהמ"ש המחוזי אשר סרב להגשת חוות הדעת של השמאי אשר לא הוגשה בשלב ההשגה קבע כי:
  על נישום לכלול בהשגתו את כל טענותיו מבלי להותיר סרח עודף ולהביאו רק בשלב הערעור ואין זה מתפקידה של ערכאת הערעור לאפשר למבקש לערוך "מקצה שיפורים", השוו ע"א 8305/06 הקודחים שבת בע"מ.
  מאחר ולא נמצא הסבר מניח את הדעת לאי הגשת חוות הדעת בשלב ברור השומה במשרדי רשויות המס, כאשר לא הייתה מניעות כלשהיא מצד העוסק לעשות זאת, אין להגישה עתה, בשלבי הערעור.

  לאור עמדת בתי המשפט אשר עתה מקבלת בפסק דין גם הנחיה הן לרשויות המס והן לציבור המייצגים כי שלבי ההשגה יכללו את כל הטענות והמסמכים, יש לתת חשיבות מרובה להליך ההשגה ולנהל אותו בצורה מושכלת תוך הגשת מלוא המסמכים והטענות וכן העלאת בקשת בקשות לגילוי מסמכים והנמקה רחבה מרשויות המס, שאם לא תענה, תיתן לנישום אפשרות של טיעון במישור זה במסגרת הערעור.