טל': 03-6090234
פקס: 03-6090799
נייד: 053-2000520
עורכי דין
צור קשר

  שם *

  דואר אלקטרוני *

  טל'

  ההודעה


  בתיקון 134 לפקודת מס הכנסה נקבע כי הודעה על התחלת התעסקות יש להעביר בכתב לפקיד השומה עד ולא יאוחר מיום תחילת התעסקות. זאת בניגוד להוראה שהייתה חלה טרם התיקון לפיה ניתן היה למסור הודעה על פתיחת עסק תוך 90 יום מהיום שהעסק נפתח.

  תיקון זה יישר קו עם ההוראות המקבילות בחוק מס ערך מוסף ובביטוח לאומי, לפיהם יש חובה להודיע על פתיחת עסק לרשויות המס ולמוסד לביטוח לאומי לפני שהעסק נפתח. יצוין, כי פעולות של ייזום עסק והשקעות הקמתו לא בהכרח ייחשבו כפתיחת העסק, אך ככל שיש רצון להכיר בהוצאות ההקמה אף טרם פתיחת העסק לקהל, כדאי להודיע על פתיחת העסק מוקדם ככל האפשר, ראו לעניין זה הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2004 מיום 13.2.2004 והלכת "בית האולמות".
  כעת, כחלק ממדיניות רשות המיסים לייעול ושיפור תהליכי עבודה וצמצום השירות הפרונטאלי, הודיעה רשות המיסים על האפשרות לפתוח תיק במס הכנסה ובמע"מ באמצעות מערכת שע"מ שאליה מחוברים מרבית המייצגים.
  מעתה יוכלו מייצגים מקושרים, להגיש בקשה משותפת לפתיחת תיק בכל המערכים השונים ברשות המיסים – מס הכנסה, ניכויים ומע"מ, עבור לקוחותיהם באמצעות מחשב שע"ם.
  בשלב זה, המערכת מאפשרת לשדר בקשה לפתיחת תיק לחברות וליחידים עצמאים בלבד.
  לגבי פתיחת התיק בביטוח לאומי ליחידים, עדיין יש צורך בהגשת בקשה נפרדת למוסד לביטוח לאומי, גם היא טרם תחילת הפעילות העסקית, בין היתר, כדי להבטיח את הזכויות הביטוחיות של היחיד לפי חוק הביטוח הלאומי ובעיקר לצורך הזכאות לגמלת פגיעה בעבודה.